Inaugural Green Youth Indaba 2014

2nd Green Youth Indaba 2015

3rd Green Youth Indaba on SABC News Channel

4th Green Youth Indaba 2017 on Morning LIVE

4th Green Youth Indaba 2017 on CGTN Africa

4th Green Youth Indaba on SABC NEWS